Drewnosol 3 producent

Drewnosol – zabezpiecza drewno przed ogniem, grzybami, pleśniami i owadami. Zabarwia drewno na kolor zielony lub brązowy, na zamówienie produkujemy wersje bezbarwne. Nie zawiera metali toksycznych – miedzi, chromu, arsenu i rtęci. Prócz tego nie zawiera związków . Dlaczego impregnat o nazwie Drewnosol nadaje się do impregnacji drewna przeznaczonego na więźbę dachową?

Polecił mi ją producent.

Chroni przed grzybami powodującymi rozkład brunatny, siniznę i pleśnienie oraz przed owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Jego producentem jest poznańska firma Altax. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSI BIORSTWA. Zagro enie dla zdrowia Dziaˇa szkodliwie przez drogi oddechowe i po poˇkni ciu.

ALTAX Drewnosol Plus 1L konc. Altax Drewnosol Plus Oliwkowozielony 5L – zdjęcie 1. Dostępność produktu , Dostępny. ALTAX HylotoxQ 5L owadobójczy prep.

Producent , SHERWIN-WILLIAMS POLAND Sp.

Towary powiązane z tym producentem. Drewno konstrukcyjne impregnujemy metodą zanurzeniową. Impregnacja zanurzeniowa odbywa się w odpowiednich warunkach zgodnie z zaleceniami producenta. Impregnacja drewna może być kontrolowana za pomocą dołączonego przez producenta barwnika w kolorze brązowym lub zielonym – zawartość jednej z. Brakujące: drewnosol fobos impregnat fobos mkarta techniczna fobos mopinie fobos mrfobos lakier fobos nw opinie Podobne wyszukiwania . Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,.

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. DREWNOSOL – PLUS impregnat do drewna. DREW OSOL – PLUS impregnat do drewna. Stosować sprzęt ochronny. Osoby nie wyposażone w sprzęt ochronny.

Gp, A drewno drewnosol plus czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C-12-. Hej, kupiłam drewnosol plus oparty na związkach miedzi, bardziej zależało mi na ochronę przed grzybami i kornikami , niż przed ogniem ( w co nie wierzę) , litrów kosztuje w catoramie 1zł. Radzimy więc na czas robót impregnacyjnych towarzyszyć ekipie i sprawdzać, czy nakładane jest tyle warstw preparatu, ile zaleca jego producent. Impregnaty solne rozpuszczalne w wodzie Fungitox np, Drewnosol , Ogniochron, Fobos m- 2. Oferta dotyczy impregnatu do drewna drewnosol – ogniochronny.

Oferujemy szeroką gamępreparatów dekoracyjnych, jak i szereg produktów technicznych, zabezpieczających drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, przeznaczonych . Przedsiębiorstwo Altax Sp.