Dysperbit dn karta techniczna

Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa o podwyższonych parametrach. Krajowa Deklaracja Właśc. Inne zastosowania niż opisane z niniejszej karcie należy uzgadniać z działem doradztwa technicznego producenta. Dysperbit jest gotową masą uszczelniającą, którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać używając mieszadła.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie. KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.

Dysperbit to gotowa do użycia, asfaltowo-kauczukowa nie zawierająca rozpuszczalników masa przeznaczona do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Jest to produkt bezpieczny dla . Dane techniczne: Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających. Czas tworzenia powłoki: ≤ godzin. Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok.

Odporność na deszcz: po ok. W każdego rodzaju zastosowaniach niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem do gruntowania Asfalbit. W przypadku stosowania Dysperbitu podczas upałów przed rozpoczęciem robót należy zmoczyć podłoże.

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej.

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr. Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, wykonywania pokryć dachowych bezosnowowych na podkładzie jednej warstwy papy. Do wykonywania powłok dekoracyjno – ochronnych na pokryciach z pap asfaltowych, gruntowania podłoży i izolacji fundamentów.

Tworzy zwar- tą, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na działanie . Dysperbit Dn masa asfaltowo-kauczukowaidealna do stosowania na i mokre podłoża. Strona główna HYDROIZOLACJE Hydroizolacje bitumiczne na bazie wody. Służy di konserwacji papy i wykonywania powłok.

Przygotowanie podłoża: Produkty Dysperbit DN można stosować na wszystkie znane podłoża mineralne. Karta techniczna – pobierz. Wcześniej jednak należy je . Report an error in description Product description. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi , wykonywanie podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych piwnic, łaźni, tarasów itp.

Służy również do zabezpieczania przed wilgocią . Produkt prosty i wygodny w użyciu, wymaga minimalnego nakładu pracy. Przeznaczony przede wszystkim do renowacji i .