Emulsja asfaltowa kationowa cena

Podane ceny są cenami netto. W przypadku zmiany cen głównych materiałów wsadowych oraz kosztów nośników energii zastrzegamy możliwość zmiany cennika emulsji asfaltowych. Na zamówienie Klienta jesteśmy w stanie wyprodukować kationowe emulsje asfaltowe o różnych właściwościach na bazie różnych rodzajów asfaltów drogowych.

Zamówienie do dni przed odbiorem. Rodzaje Emulsji asfaltowych produkowanych przez TRAKT S. W cišgłej sprzedaży posiadamy emulsje asfaltowe wysokiej jakoœci.

Produkty te idealnie się nadajš do. Kationowe Emulsje Asfaltowe dostępne w. Przedsiębiorstwie Drogowo – Inżynieryjnym KAREX. Cenę oraz sposób dostawy emulsji uzgadniamy indywidualnie. Posiadamy szerokš gamę cystern do przewozu . Konsystencja emulsji asfaltowej , która w temperaturze otoczenia jest płynna, znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym. Firma jest producentem pełnego spektrum drogowych emulsji asfaltowych , poczynając na szybkorozpadowych, a kończąc na nadstabilnych.

Niemodyfikowane oraz modyfikowane SBR (lateks) lub SBS o każdej stosowanej przez klientów zawartości asfaltu.

Duży nacisk położono na ograniczenie temperatur produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (przechodzenie z technologii „na gorąco” do „na ciepło”) i wprowadzanie technologii „na zimno” wykorzystujących m. Specjalizujemy się w produkcji różnych typów emulsji. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Emulbit EKO Podkładowy – asfaltowa emulsja anionowa A 10LDo wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów. Emulsja przeznaczona do cienkich warstw układanych na zimno na drogach obciążonych ruchem od KRdo KR7. Inna nazwa: K3-6 Delta MP.

Deklaracja właściwości . Klasa emulsji asfaltowej wg PN-EN. Pomiędzy opublikowanym dokumentem WT-rekomendowanym przez Ministra Infrastruktury a Załącznikiem krajowym NA występują różnice. Najważniejszą jest ta, że Załącznik krajowy NA określa wyłącznie wymagania dla producentów emulsji przeznaczonych do różnych. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kationowych emulsji asfaltowych Numer.

Zamawiającego, zależnych od stopnia uszkodzeń nawierzchni bitumicznych, ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej . Zaprezentowano oznaczenie kationowych emulsji asfaltowych w zależności od zamierzo- nego wykorzystania oraz krajowe rodzaje kationowych emulsji asfaltowych wraz z zalecanym zastosowaniem. Słowa kluczowe: asfalt, emulsje asfaltowe , emulgatory, kationowe emulsje asfaltowe.

Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny.

Cena jednostkowa oczyszczenia obejmuje:. Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej zwykłej K1-w ilości około 9Mg. Dostawca uwzględni w cenie ofertowej koszty związane z zakupem, dowiezieniem i rozładowaniem materiału -dostawca we własnym zakresie .