Geolite magma karta techniczna

GeoLite Magma jest płynną geozaprawą do pasywacji, reprofilacji i konsolidacji struktur z betonu zbrojonego, takich jak: belki, filary, płyty, posadzki, chodniki i. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na . Przed naniesieniem GeoLite Magma należy uzyskać odpowiednią szorstkość powierzchni betonu (chropowatość co najmniej mm) poprzez obróbkę mechaniczną wodą pod wysokim ciśnieniem. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej.

Betomil – Płyn antyadhezyjny KeraKoll GeoLite KeraKoll GeoLite KeraKoll GeoLite KeraKoll GeoLite Base KeraKoll GeoLite Magma KeraKoll GeoLite Magma KeraKoll GeoLite MicroSilicato. Jedyna certyfikowana do pasywacji, rekonstrukcji, szpachlowania, wyrównywania i ichrony w jednej warstwie. Naturalnie stabilne naprawy monolityczne z GeoLite , krystalizują na podłożu gwarantując trwałość skały . Nazwa produktu: Zaprawa naprawcza KERAKOLL GEOLITE MAGMA kg. Temperatura maksymalna stosowania: Cel. Temperatura minimalna stosowania: Cel.

Okres przechowywania:. Nazwa wg producenta: ZAPRAWA DO NAPRAW GEOLITE MAGMA SZARY 25KG . KERAKOLL GEOLITE MAGMA 25KG. OPIS PRODUKTU: – ROZPŁYWNA SZPACHLA DO BETONU – EKOKOMPATYBILNA – CERTYFIKOWANA – MINERALNA GEOZAPRAWA NA BAZIE GEOSPOIWA O REAKCJI KRYSTALICZNEJ DO PASYWACJI, REPROFILACJI I KONSOLIDACJI MONOLITYCZNEJ STRUKTUR . Mineralna geozaprawa na bazie geospoiwa o reakcji krystalicznej do pasywacji, reprofilacji i konsolidacji monolitycznej struktur ze zdegradowanego betonu. Bardzo niska zawartość polimerów petrochemicznych, brak włókien zbrojących.

Płynna, wiązanie normalne. GeoLite Magma jest płynną geozaprawą do pasywacji, . Wodny preparat do przygotowywania chłonnych podłoży mineralnych pod produkty z serii Geolite. Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy.

GeoLite Base jest przeznaczony do przygotowywania podłoży przy wykonywaniu napraw monolitycznych płyt, posadzek i konstrukcji betonowych. Reguluje wchłanianie wody przez . Od dziś jest GeoLite GeoLite : pierwsza geozaprawa do monolitycznych napraw betonu Światowa innowacja Ograniczenia techniczne i parametry zapraw cementowych z dodatkami. GeoLite Magma GeoLite Magma Dane GreenLab Kerakoll minut minut MIESZANINY GEOLITE MAGMA.

MINERALNE GEOZAPRAWY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA CHEMIA BUDOWLANA.