Gwarantowany styropian

Po trzech latach bardzo ciężkiej pracy, nie tylko stowarzyszenia, ale również producentów, którzy przystąpili do Programu „ Gwarantowany Styropian ”, rynek . Sześciu producentów styropianu: Krasbu Pol-Styr, Polstyr, Styr-Bu Styropmin i Swisspor Polska, przystąpiło do Programu „ Gwarantowany Styropian ” w październiku i listopadzie br. Są to kolejne firmy, które dobrowolnie poddają się zasadom standaryzacji oznakowania i kontroli jakości wyrobów w . W październiku i listopadzie do programu „ Gwarantowany Styropian ” przystąpiły kolejne firmy: Krasbu Pol-Styr, Polstyr, Styr-Bu Styropmin i Swisspor Polska. Producenci dobrowolnie poddają się zasadom standaryzacji oznakowania i kontroli jakości.

Rzetelny styropian grafitowy, szary, fasadowy, podłogowy parking fundament – gwarantowana waga, gęstość.

Certyfikat – PSPPS – Knauf Austrotherm. Witam Chciałbym ostrzec kupujących styropian od uczestników programu Gwarantowany Styropian. Głównym mottem tego programu jest to,że jakość styropianu zależy od. Celem Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS, jest kontrola płyt styropianowych oferowanych na polskim rynku oraz eliminowanie z rynku styropianów o parametrach deklarowanych niezgodnych z rzeczywistością.

Widoczne są już pierwsze efekty programu . Gwarantowany styropian to projekt kilkunastu producentów, którzy założyli iż nie da się wykonać płyt o odpowiedniej lambdzie przy zbyt niskim ich ciężarze. Przyjęli zatem ( niezgodnie z polską normą ) swoje standardy, które potwierdził Instytut Technik Budowlanej. A co tam, czasy się zmieniają, technologia produkcji idzie .

Czerwony Znak Gwarancji Jakości Gwarantowany Styropian , umieszczany obecnie na paczkach z wyrobami marek Knauf Therm i Austrotherm, staje się wymiernym wskaźnikiem standardów, o czym świadczy rosnące zainteresowanie klientów. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) chce, by styropian oferowany na rynku był jak najwyższej jakości, a przynajmniej o jakości gwarantowanej na etykiecie. W tym celu PSPS uruchomiło program “ Gwarantowany styropian ”, którego jednym z elementów jest zachęcanie kupujących do . W ramach Programu „ Gwarantowany Styropian ” prowadzona jest branżowa kontrola płyt styropianowych oferowanych na polskim rynku której celem jest eliminowanie z rynku styropianu o parametrach niezgodnych z rzeczywistością, oznakowanego w sposób nieprawidłowy bądź mogący wprowadzać w błąd. Program „ Gwarantowany Styropian ”, po roku od jego rozpoczęcia, stał się kluczową rynkową inicjatywą na rzecz jakości wyrobów styropianowych dla budownictwa.

Do programu przystąpiły kolejne dwie firmy: Fabryka Styropianu Arbet i „Izoterm” Mariusz Wałek. Cieszy nas uznanie branży producentów . Sześć firm, które produkują styropian przystąpiło do programu „ Gwarantowany styropian ”. Są to: Krasbu Pol-Styr, Polstyr, Styr-Bu Styropmin i Swisspor Polska. W związku z tym poddają się one zasadom standaryzacji oznakowania i kontroli jakości swoich wyrobów, w ramach branży produkcji . Wyróżnienia są częścią realizowanego przez stowarzyszenie programu „ Gwarantowany Styropian ”, służącego poprawie standaryzacji jakości i oznakowania styropianu dla budownictwa dostępnego na polskim rynku.

Wyróżnieni producenci uzyskali prawo do umieszczenia Znaku Jakości „ Gwarantowany . Chciałem kupić styropian do ocieplenia domu. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Stowarzyszenia. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność.

Wszelkie informacje na temat programu dostępne są na stronie: Gwarantowany Styropian mości. TANI STYROPIAN GRAFITOWY Promocja Wiosenna na styropian grafitowy Cena styropianu grafitowego 17zł brutto z dostawą mprzy zakupie Izotherm Co.

Program Gwarantowany Styropian pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu ma na celu stałe monitorowanie branży, ochronę .