Hilti masa ogniochronna certyfikat

Isover Universal-Stopfwolle (Saint-Gobain Isover), Rockwool RL (Rockwool), luźna . DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. Lista przeszkolonych pracowników: PIOTR DOBROMILSKI. TABLICZKI ZNAMIONOWE CP 22.

Zabezpieczenie szczelin i. Klasa odporności ogniowej EI.

Aprobata techniczna ITB. System składa się z płyty ogniochronnej oraz masy ogniochronnej. Zastosowanie: zabezpieczenie przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany. Odporność ogniowa: EI 120.

Deklaracja Zgodności: nr DZ-24. Multicollar – uniwersalny kołnierz ogniochronny do rur z tworzyw sztucznych. Są odporne na wilgoć i wodę, działanie promieni UV i ozonu.

To rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy zabezpieczaniu dylatacji pomiędzy ścianą a dachem z blachy trapezowej.

Masa ogniochronna PROMASTOP Coating 2kg. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi powszechnego stosowania mas uszczelniających prod. Puławskiej 4zaświadcza, że. Certyfikat firmy Alfaseal (ochrona przeciwpo arowa ASTROFLAME). Stosowane mog by tylko technologie wykorzystuj ce dopuszczone do obrotu materia y ogniochronne , nieszkodliwe dla ludzi i zwierz t, a w warunkach . Impregnacja ogniochronna.

FIRETECH wykonuje impregnacje ogniochronne materiałów palnych występujących w pomieszczeniach, na drogach ewakuacyjnych oraz całych budynków dla których wymaga się tego typu zabezpieczenia. Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki płytowe o parametrach nie gorszych niż typu Purmo C do połączenia. Poniżej przedstawiamy zestawienie części produktów stosowanych do wykonania zabezpieczeń ogniochronnych firmy HILTI : . Zajmujemy się wykonywaniem zabezpieczeń ogniochronnych przejść, przepustów instalacyjnych – kablowych, rur palnych i niepalnych oraz przewodów wentylacyjnych. Profesjonalność naszych usług ppoż została poparta wieloma referencjami i certyfikatami a wśród nich:. HILTI CP611A ogniochronna , pęczniejąca masa uszczelniająca do zabezpieczenia przeciwpożarowego rur palnych do średnicy 25mm o temperaturze.

Projektantem i Inwestorem uzgodnić zastosowanie. Zgodnie z normą PN-EN54-(Systemy sygnalizacji pożarowej-zasilacze) oraz certyfikatem zgodności CNBOP, do zasilania. Masa uszczelniająca do uszczelnienia przepustów w stropie i ścianie.

W uwagach do zamówienia proszę określić ile sztuk . Hilti CB-G PG (36) do.

HILTI o odpowiedniej odporności ogniowej CP611. Wszelkie nowe przejścia. Przepusty przez stropy uszczelnić pianką ogniochronną HILTI o. Zasilanie sanitariatów na projektowanym dodatkowym piętrze projektuje się w oparciu o nowe dwa piony PW , PW2.