Hylotox q karta charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU. Przedsi biorstwo ‚Altax“ . Hytolotx Q ma podwójne działanie – wybija owady już żerujące w drewnie oraz trwale zabezpiecza drewno przed ich kolejną inwazją. A tu jeszcze jeden dokumencik o tym Multi GS – KArta charakterystyki.

Larwy owadów toczą w drewnie chodniki, osłabiają strukturę i prowadzą do jej zniszczenia. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. Brakujące: hylotox ‎ q. Miejsce stosowania: wszelkie drewno porażone przez owady. Preparat wnika głęboko w drewno, dociera do żerujących owadów, zabija je i chroni przed ponownym się ich pojawieniem. MAX PŁYTKA OWADOBÓJCZA str. Jest łatwy do nałożenia i nie wymaga rozcieńczania.

Specjalna sekcja zawiera poradniki, jak zwalczać szkodniki, karty charakterystyk , instrukcje obsługi, oraz zdjęcia. Karcie Charakterystyki Produktu oraz etykiecie, zanim produkt zostanie użyty.

W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Na podstawie tych przepisów sporządzane są karty charakterystyki produktów przygotowane zgodnie z. HYLOTOX Q NA SZKODNIKI DREWNA.

Karty charakterystyki sporządzane są dla wszystkich środków, które są wymienione w załączniku do. Zawsze trzeba stosować się do zaleceń. Kartę charakterystyki na przykła albo atest higieniczny.

Opakowanie: o pojemności 2ml. UWAGI: do materiałów muszą być załączone aktualne KARTY CHARAKTERYSTYKI. PHU SHOWERWIS Aleksandra Klos-. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA . BORAMON C3OIUNIEPAL- DREW.

DYSPERBIT, papa asfaltowa. Otwory wylotowe po aplikacji impregnatu zakołkować lub wypełnić kitem. Wszystkie środki impregnacyjne używac zgodne z kartami charakterystyki produktu.

Substancja biologicznie czynna charakterystyka. Impregnaty dla leśnIctwa nazwa środka. Stosowanie wewnątrz na zewnątrz altaxin woskowy Q tolilfluanid.

Ilość czynnej substancji zawartej w danym środku . Prezentowane ceny są orientacyjnymi cenami brutto. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu . Hylotox Q lub równoważne.

Karty kredytowe akceptowane przez PayPal. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.