Jaka stawka ryczałtu na usługi remontowo budowlane

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług takich jak tynkowanie (41.Z), malowanie, (44.A) i wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych (45.Z). Od wykonywanych przychodów płacę podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki. W związku z tym jako formę opodatkowania wybrałem tzw. Jaką stawką ryczałtu mam obowiązek . Przedsiębiorcy prowadzący firmy budowlane mogą być opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ich przychody opodatkowane są preferencyjną, bo stawką ryczałtu.

W jakiej stawce ryczałtu ( czy ) należy obliczyć usługi budowlane polegające na wznoszeniu budynków, roboty wykończeniowe z powierzonego. Wnioskodawca prowadzi zakład remontowo – budowlany , wykonuje usługi budowlane w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych , robót ziemnych, robót . Zamierzam otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług ogólnobudowlanych (m.in. układanie kostki brukowej, obrzeży i krawężników) sklasyfikowanych pod. Czy takie prace budowlane mogą być objęte 5-proc. Czy ktoś może mi pomóc i napisać wg jakiej stawki ryczałtu mam rozliczać usługi remontowe statków (PKD 35.Z)?

Dział to NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ, tak więc to ani działalność wytwórcza, ani roboty budowlane , ani też przewóz ładunków. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest najczęściej wybieraną formą opodatkowania dla jednoosobowych działalności budowlanych. Jaka stawka podatku będzie dla usług remontowych a jaka dla montażu sprzętu wodnego (prace wykonuję z materiałów powierzonych).

Pan usługi remontowo -wykończeniowe, a zatem mamy tutaj do czynienia z usługami budowlanymi dla których ustawa przewiduje stawkę ryczałtu. Podatnik prowadzi firmę rozliczającą się ryczałtem – usługi remontowo – budowlane. Niedługo wykona remont polegający m. Będę otwierał działalność i chciałbym się rozliczać na ryczałcie , i tu pytanie:. Czy taka usługa jest usługa budowlaną i zalicza się do czy do ? Na pewno natomiast owa część papierowa -spisywanie umowy nie jest usługą budowlaną , więc należałoby rozbić przychó tu stawka raczej. Opodatkowanie firmy remontowo – budowlanej.

Formy opodatkowania możliwe do wyboru w przypadku otwierania firmy remontowo – budowlanej. Uwzględniając powyższe należy uznać, że usługi związane z montażem instalacji elektrycznych będą opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości ( ponieważ są zaliczane do robót budowlano -montażowych, dla których właściwą stawką jest ), natomiast usługi w zakresie naprawy i konserwacji . Prowadzę działalnośc gospodarczą wykonywanie projektów i kosztorysów budowlanych , jestem Vatowcem, płacę podatek liniowy, do tej pory prowadzę księgę . Na potrzeby tej ustawy za działalność gastronomiczną uważa się usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów. Przychody z tego rodzaju działalności zasadniczo są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości (art. ust. pkt lit. a ustawy).

Stawka ta nie ma jednak . Jaką wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinien stosować podatnik, który świadczy usługi w zakresie układania chodników i. Zdaniem Wnioskodawcy jest to usługa budowlana i stawkę stosowaną przy tego typu usługach powinna być opodatkowana stawką ryczałtu. Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych. Fragment: Nie podano również jaka część ryczałtu przypada na roboty budowlane związane z wykonaniem lokali mieszkalnych dla braci, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego zlokalizowanych w nowym budynku.

Są to prace remontowo – budowlane , do których stosuje się stawkę ryczałtu. Piszę w sprawie firmy, która jako PKD ma wpisane: Kod: 41. Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i.