Kaloryczność drewna owocowego

Najlepszymi i najbardziej kalorycznymi gatunkami drewna są twarde: grab, jesion, buk. Wartościowe też są drzewa owocowe , a szczególnie śliwa, jabłoń, grusza. Gęstość drewna śliwy jest porównywalna do grabu, a jabłoni i gruszy do jesionu.

Mniej kaloryczne są czereśnia i wiśnia, które dodatkowo . Wartość opałowa drewna na tle innych paliw przedstawia się całkiem interesująco, drewno jest niedużo słabszym paliwem do węgla brunatnego.

Oczywiście nie może już w żaden sposób konkurować z węglem kamiennym, którego kaloryczność jest ponad połowę wyższa. Uwzględniając jednak cenę obydwu surowców . Ogrzewanie drewnem opałowym to znaczna oszczędność w porównaniu do ogrzewania olejem lub gazem, a szczególnie duże oszczędności daje samodzielne przygotowywanie drewna opałowego. Jest twardy, pali się długo i daje dużo ciepła, bo jest drewnem kalorycznym. Pierwszą pozycję w tabeli ciepła dawanego przez drewno z jednego decymetra sześciennego zajmuje grab.

Na kolejnych miejscach są: dąb, jesion, klon, brzoza , wiąz, buk, wierzba, jodła, olcha, modrzew, osika oraz lipa i topola, które dostarczają . Gatunki twarde i miękkie.

Możemy umownie podzielić gatunki liściaste na tak zwane twarde i miękkie, przy czym chodzi tu o twardość drewna świeżo ściętego. Do gatunków liściastych twardych możemy zaliczyć: buk, dąb, grab, jesion, klon. Klon, brzoza czy buk – przeczytaj i zdecyduj sam, czym najlepiej palić – gatunki drewna.

Można również palić drewno z drzew owocowych , które ładnie i delikatnie pachnie, ale nie jest aż tak kaloryczne , jak inne liściaste. Do palenia nadaje się śliwa, jabłoń i grusza. Twardość drewna śliwy jest porównywalna do drewna grabowego, a jabłoni i gruszy do jesionowego. Ze względu na swoje rzadkie występowanie drzewa owocowe nie mają silnej pozycji w sprzedaży detalicznej. Jednakże ze względu na swoją gęstość oraz wartość opałową są wybitnie cenione.

Drzewa owocowe są trudne do rozłupania. Drewno Owocowe najnowsze ogłoszenia na OLX. Najbardziej kalorycznymi , a więc zapewniającymi najwięcej ciepła podczas spalania gatunkami drewna się grab, jesion, buk, brzoza oraz dąb. Dom i Ogród Ogrzewanie.

W kominku można palić również drewnem wiśni i czereśni, jednak zawiera ono tzw. TANIO sprzedam drewno kominkowe o największej wartości opałowej … – drewno owocowe – śliwa – drewno o największej wartości opałowej ze wszystkich…Oferuję do sprzedaży tanie drewno kominkowe o najwyższych wartościach opałowych…gatunków drewna , jabłoń i grusza – wartość opałowa dębu i buka – orzech . Idąc dalej tym tokiem trzeba . Pnie wysokiej średnicy ułozone na stercie będa się sezonowąły lata.

Tak więc widac że punk widzenia zalezy od punktu rąbania. Jakbyście nie patrzyli najlepiej palą sie i mają najwięcej kaloryczności drzewa OWOCOWE ! Największą ilość ciepła, wg tabel kaloryczności , daje grab. Brzoza to średnio twarde, ciężkie drewno.

Nie jest zbytnio kaloryczne , przez co daje ograniczoną ilość ciepła, ale pali się bardzo ładnie dając duży, jasny. Najlepsze będzie drewno sezonowane, czyli takie które przynajmniej przez kilka miesięcy przeleżakowało w drewutni, pod zadaszeniem, lub w bardzo dobrze wentylowanym .