Łączenie rynien pod kątem

Film instruktażowy: montaż rynien PVC (PCV, PCW) z systemu rynnowego Galeco PVC. Uszczelki kształtek trzeba posmarować środkiem poślizgowym, aby umożliwić ruchy rynien pod wpływem zmian temperatury. W tym celu, do odpływu montuje się dwa kolana o kącie stopni każde. Witam Chciałbym zamontować rynny PVC przy wykuszu w kształcie trapezu.

Poszczególne odcinki muszą być złączone przy nietypowych katach , co z góry wyklucza. Widzialem na allegro laczenie rynien ale metalowych i bylo malo estetyczne (widac laczenia ) lepiej zostawic ta robote producentowi, doplacic troche, a nie miec klopotow i byc zadowolonym.

DOCINANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH. Przyciąć rynnę na odpowiednią długość pod kątem prostym piłką o drobnych zębach. Podczas łączenia należy zwrócić uwagę na poprawne położenie uszczelek znajdujących się w lejach, złączkach i narożnikach oraz na ograniczniki znajdujące się na . Tabela umożliwia dobór rozmiaru systemu rynnowego w zależności od wielkości połaci dachowej oraz ilości zastosowanych rur spustowych. Wielkość dachu ma bezpośredni wpływ na wybór odpowiedniej średnicy rynien i rur spustowych. Rozmiar rynien należy dobierać pod kątem wielkości połaci dachu, z której należy . Rury spustowe mocuje się obejmami, a zmianę kierunku umożliwiają kolana o różnym kącie załamania.

Montaż rynien PVC – montaż rur spustowych. Obejmy do rur spustowych umieszcza się pod dolnym kolanem odsadzki i pod punktami łączeń rury (złączkami lub kielichami), w odstępach maks.

Na końcach rynien zamontuj zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny wsuń w haki i odpowiednio połącz: poprzez sklejenie, lutowanie, na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyskasz się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami rozciąga się linkę. Rynna zakończana jest poprzez zaślepkę (prawą lub lewą).

Mając już orynnowane krawędzie dachu możemy instalację sprowadzać w dół. Stąd też przyda się kolano o kącie 67°. Tym sposobem rura w sposób estetyczny przylega do elewacji domu.

Woda z połaci dachu spływa poprzez . W wersji tytanowo-cynkowej nabyć można także rynny wewnętrzne. Na kompleksowy system odprowadzania wody z dachu, który jest wykonany z tytan cynku, oprócz rynien , składają się rury spustowe, łączone najczęściej metodą wsuwania. Za pomocą narożników rynny mogą być łączone pod kątem 90°. Aby solidnie przymocować rury spustowe przydatne są obejmy oraz kolanka o różnym kącie załamania, które pozwalają zmienić kierunek rury.

Obejmy te montuje się pod dolnym kolanem odsadzki w odstępach maksymalnie metrów. Powinny znajdować się także pod punktami łączenia rur. Najlepsze rozwiązanie dla Twojego dachu to rynny Kanion.

Rynnę należy zawsze ciąć pod kątem prostym. W kołnierzu należy pozostawić . Rynny Gamrat łączone są na zatrzask z uszczelką.

Takie połączenie jest całkowicie szczelne, łatwe do wykonania i najskuteczniej przenosi zmiany długości rynien pod wpływem temperatury. W celu ułatwienia montażu i zmniejszenia ewentualnych oporów związanych ze zmianami długości rynien należy . Do łączenia rynien na długości służy złączka rynny , która wyposażona . Rynny i rury z metalu lub PVC są równie popularne i dobrze spełniają swoją funkcję – pod pewnymi warunkami. Ważne, żeby nie tylko dobrze zaprojektować wielkość systemu orynnowania – nawet najlepiej zaprojektowany spełni swoje zadanie tylko wtedy, gdy rynny. O wymiarach i Źrednicy u˝ytych rynien decyduje wielkoŹē ca∏kowitej po – wierzchni dachu.

Im dach wi´kszy tym wi´cej wody b´dzie musia∏ odprowa- dziē zainstalowany system rynnowy. Warto wi´c uwa˝nie i skrupulatnie ob- liczyē powierzchni´ dachu aby w∏aŹciwie dopasowaē system rynno- wy, zarówno pod kątem. Należy zostawić mm luzu na rozszerzalność termiczną rur.

Pod kielichem złączki montujemy uchwyt. Frontowe wywinięcie rynny wciskamy w frontową.