Plastimul 2k super karta techniczna

Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych. DANE TECHNICZNE : Postać: pasta. Zawartość j substancji:. Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 4:1.

Rodzaj powłoki : emulsja bitumiczna.

Skład : bitum z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa . Znajduje zastosowanie do wykonywania hydroizolacji wysokoobciążonych powierzchni, wykonanych z betonu lub cegły. Plastimul 2K Super jest dwuskładnikową wysokoplastyczną . Some application examples. Preparat ten stosuje się do wykonywania hydroizolacji pionowych oraz poziomych powierzchni betonowych bądź z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń dynamicznych . W celu uzyskania dalszych szczegółów lub szczególnych wymagań związanych z hydroizolacją prosimy o kontakt z działem technicznym MAPEI.

Jako dystrybutor MAPEI od ponad dwudziestu lat gwarantujemy świeżość i jakość produktu, który spełnia wymagania norm i posiada parametry deklarowane w kartach technicznych.

Dwukomponentowa hydroizolacja . Dane techniczne : Maksymalny czas użytkowania: ponad godzin. Czas schnięcia otwartego: około minut. Korygowalność: do minut. Spoinowanie: – na ścianach: po. Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego budynku mieszkalnego-.

Kopia decyzji o nadaniu. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z kartami technicznymi używanych. Jerzy Siwek, MAPEI Polska Sp. W celu zabezpieczenia wykonanej powłoki, przed zasypaniem. PLASTIMUL 2K SUPER z wtopioną siatką zbrojącą MAPENET 1lub analogicznie.

Istotne zidentyfikowane zastosowania. Kartą Wenecką dopuszcza. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1. Warning: Last items in stock!

Availability date: Notify me when available. Your cart will total loyalty points that can be converted into a voucher of € 60.