Promat uszczelnienia ppoż

Uszczelnienia przejść, przez które przeprowadzane są jednocze- śnie rury instalacyjne wszelkiego rodzaju oraz. Z tego powodu należy ogniochron- nie uszczelniać . Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również .

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Sklep PPOŻ oferuje Państwu wyroby producenta PROMAT w bardzo atrakcyjnych cenach. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów jak i ich kombinacji.

PROMAT Promastop Coating to bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla środowiska. Innowacje przeciwpożarowe. Wspieranie użytkowników.

Uszczelnieniom tym należy zapewnić klasę odporności ogniowej na poziomie do El 120.

Uszczelnić przepusty kablowe można za pomocą zapraw ogniochronnych wykonanych na . Kołnierze i kasety ogniochronne PROMASTOP zapewniają uszczelnionym przepustom rurowym klasę odporności ogniowej EI 120. Kompleksowo zapewniamy obsługę w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej PPOŻ. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kabli i rur przez przegrody będące granicami stref pożarowych.

Celem Promatu jest pełne techniczne zabezpie czenie przeciwpożarowe obiektu przez kom-. Firma PROMAT kładzie nacisk na wysoką jakość oraz bezpieczeństwo stosowania swoich produktów. Zabezpieczenie przeciwpożarowe płytami, PROMATECT- L5tunelu tramwajowego . Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9. Wykonywane przez nas zabezpieczenia przeciwpożarowe charakteryzują się wysoką jakością, spełniają surowe normy i są zgodne z przepisami budowlanymi. KARTA KATALOGOWA USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ KABLOWYCH W SYSTEMACH PROMAT.

Klapa rewizyjna składa się z ramy klapy (ościeżnicy), skrzydła klapy, zawiasów i zamków oraz elementów uszczelniających. Rama klapy (ościeżnica). Rewizyjne klapy przeciwpożarowe PROMAT przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych. OFERTA NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI BUDOWLANE 1. Spoinowanie szczelin budowlanych – profesjonalne przygotowanie podłoża ( cięcie, fazowanie krawędzi), – dobór odpowiedniego materiału do uszczelnianego podłoża, – wypełnienie oraz fachowe wykończenie fugi, – udzielamy 5-letniej gwarancji na .