Przejścia ppoż promat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również . Istnieje możliwość prowadzenia wielu instalacji w jednym systemie. Do zabezpieczenia ogniochronnego rur metalowych Promat proponuje zastosowanie masy.

Z tego powodu należy ogniochron-.

Kompleksowo zapewniamy obsługę w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej PPOŻ. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kabli i rur przez przegrody będące granicami stref pożarowych. Takie rozwiązanie oferują firmy Promat i Hilti. Promastop Coating tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref . Promat jest międzynarodowym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w szeroko pojętej dziedzinie. Innowacje przeciwpożarowe.

Wspieranie użytkowników. Z reguły klej ten jest stosowany jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych.

Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów jak i ich kombinacji. Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy. Zadaniem systemu ochronnego przejść instalacyjnych jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, zmniejszenie zagrożenia powstania pożaru, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru. W systemie ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP, Promat.

Wykonujemy zabezpieczenia przejścia ppoż Jan-Poż Jarosław Potasznik ul. Zabezpieczenia Przeciwpożarowe. Od początku swojej działalności zajmujemy się ochroną przeciwpożarową. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Geo-max specjalizuje się w dostawach materiałów przeciwpożarowych firmy Promat dla wielu gałęzi branży budowlanej.

Naszymi klientami są zarówno inwestorzy, generalni wykonawcy projektów, jak i wykonawcy poszczególnych robót budowlanych i instalacy. SAP, SUG, malowanie ognioodporne ognioochronne sygnalizacja pożaru, promat , natryski ognioodporne, ognioochronne zabezpieczenia przeciwpożarowe , ochrona przeciwpożarowa, systemy przeciwpożarowe , kanały oddymiające, kablowe, promadukt, . Doświadczenie i wiedza poparte certyfikatami liderów w branży. Uprawnienia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów. System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R . Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia go przed deszczem, w temperaturze od -20 . W przypadku przepustów instalacyjnych ppoż.

Galeria Bronowice Kraków. Wykonanie zabezpieczenia ppoż.

PROMAT , ALFASEAL, CARBOLINE czy HILTI.