Technologia wytwarzania styropianu

Podstawowym surowcem z którego otrzymywane są tworzywa sztuczne jest ropa naftowa. W wyniku jej przetwarzania przez rafinerię oraz przemysł chemiczny uzyskuje się styren, który następnie mieszany jest z wodą oraz materiałem porotwórczym (pentan – gaz naturalnie występujący w przyrodzie), co w efekcie daje . W pełni sprawna, nadal funkcjonująca linia do produkcji styropianu EPS. Historia powstania styropianu jest oczywiście następstwem innej – związanej z wynalezieniem materiału, od którego.

Polistyren należy do najważniejszych tworzyw, które stosuje się do wytwarzania artykułów powszechnego użytku, produkowanych na dużą skalę i stosunkowo tanich. EPS (Expanded PolyStyrene), czyli ekspandowany polistyren zwany powszechnie styropianem jest materiałem, którego właściwości fizyczne czynią z niego .

Produkując od kilkudziesięciu lat nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji styropianu staliśmy się znanym z zaawansowanej technologii producentem. W tym czasie wyposażyliśmy kompletnie kilkadziesiąt fabryk w kraju i zagranicą. Nasze maszyny i urządzenia pracują w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, . Przy innej technologii produkcji z polistyrenu otrzymuje się polistyren ekstrudowany (XPS) o odmiennych właściwościach fizyko- mechanicznych.

Sam proces technologiczny wytwarzania styropianu nie należy do najbardziej obciążających środowisko, a polistyren zalicza się do materiałów mało. Podczas żadnego z etapów wytwarzania styropianu nie dochodzi do uwalniania żadnych związków chemicznych w . Witam, czy ktos z Was orientuje sie w technologi produkcji styropianu ? Przetwarzanie surowca EPS odbywa się przez użycie energooszczędnych urządzeń wytwarzanych w HIRSCH Maschinenbau, które są niezwykle przyjazne dla środowiska.

Surowiec pęcznieje dzięki temperaturze i parze wodnej, dlatego też nie tylko sam produkt, ale także proces produkcji jest wolny od zanieczyszczeń. Austriacy wnieśli technologię wytwarzania styropianu i nowoczesne maszyny. Oświęcimskie przedsiębiorstwo zaoferowało podstawowy materiał, czyli owipian, inaczej mówiąc polistyren spienialny, który już wówczas sprawdzony był w produkcji przez Austrotherm GmbH Austria.

Styropian – technologia produkcji. Ponadto wnieśliśmy wtedy do tego mariażu . Kulki styropianowe stosuje się. Planowany do wytwarzania nowy produkt posiada lepszą izolacyjność od tradycyjnego, białego styropianu. Wprowadzanie grafitu do surowca będzie realizowane u producenta polistyrenu spienialnego. Poszukuję dokładnej technologii produkcji styropianu oraz możliwości zakupu urządzeń do tego celu.

Zakres badaƒ porównawczych, metodyka prowadzenia badaƒ oraz przyj´te kryteria oceny zosta∏y opra-. P∏yty styropianowe perforowane w technologii ociepleƒ budynków oraz metoda ich wytwarzania na skal´ przemys∏ . Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powszechnie stosowanym czynnikiem spieniającym jest pentan, który nie zawiera atomów chloru i szybko rozkłada się na niskich wysokościach atmosfery, dzięki czemu technologia wytwarzania nie wpływa na niszczenie powłoki ozonowej.

W rezultacie produkcji otrzymuje się materiał o porowatej strukturze, wielokrotnie . Proces produkcyjny styropianu nie wymaga dużego zapotrzebowania na energię , a technologia produkcji jest przyjazna środowisku. Odpady powstałe w procesie .