Waterstop rx 103

WATERSTOP – RX to plastyczna taśma bentonitowo – kauczukowa do uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu, przejść elementów instalacyjnych przez. RX- 1Deklaracja Właściwości Użytkowych. Taśmy WATERSTOP – RX można stosować zarówno na gładkich, jak i nieregularnych powierzchniach.

Izolacja przejścia szczelnego nie wymaga stosowania tulei ani innych elementów dodatkowych. Gwarancja szczelności przejścia szczelnego uzyskana jest dzięki zastosowaniu ekspansywnej izolacji bentonitowej. WATERSTOP RX – Taśma bentonitowa puchnąca – uszczelnia połączenia betonowe.

W każdej sytuacji należy zachować właściwą dla danego typu taśmy wielkość otuliny betonu. Szczegółowe rozwiązania zawiera katalog CETCO Poland. W przypadku sytuacji nietypowych należy skontaktować się. Pod wpływem wody taśmy pęcznieją, a następnie żelują wypełniając przy tym dokładnie rysy i pory w betonie.

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. PVC-Rohre, Stahlrohre oder Betonrohre werden mit dem waterstop rx-Abdichtungsband einfach umwickelt und in der Sohle oder der Wand einbetoniert. Zwischen Rohr und dem umgebenden Beton entsteht ein Haarriss, durch den das Wasser an das . Taśmy s¹ wytwarzane z mieszaniny bentonitu sodowego Volclay, którego głównym sk³adnikiem jest montmorylonit, minera³ ilasty o . SELLO FLEXIBLE A BASE DE BENTONITA DE SODIO PARA JUNTAS FRÍAS Y.

Těsnění trubních prostupů. Mezi trubkou a okolním betonem vznikne vlasová trhlina. Paisuva työsaumanauha koostuu bentoniittisavesta ja joustavasta butyylikumista.

Veden kanssa kosketukseen joutuessaan työsaumanauha paisuu ja täyttää betonin halkeamat estäen veden läpipääsyn. Tuote soveltuu vaaka- ja pystypinnoille sekä epätasaisille alustoille. CETFLEX är ett tätningssystem. Kostengünstige Alternative für die Abdichtung von Durchführungen. Waterstop RX 101- Condoma.

Dimensioner: ○ RX-101: x mm. WATERSTOP – RX is a hydrophilic strip wa- terstop designed to stop water infiltration through cast-in-place concrete construction joints by expanding upon contact with water to form a positive seal against the concrete. Cetco Lining Technologies India Pvt.

Read about company and get contact details and address. Underlaget skall vara jämnt och rengjord. A hydrophilic strip waterstop designed to stop water infiltration through cast-in-place concrete construction joints by expanding upon contact with water to form a positive seal against the concrete.

Przykrycie powinno chronić przed opadami i promieniowaniem słonecznym. Membrana Swelltite jest przeznaczona do izolowania przeciwwodnego powierzchni poziomych i pionowych podziemi . Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betono- waniu taśmami WATERSTOP – RX 1- studnia kablowa m. Obsadzenie kotew – pręt gwintowany Ml=130mm HIL. TI HIT-V-R Mna zaprawie zbrojeniowej – studnia kab- lowa szt.