Wiata bez zgłoszenia 2015

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie ? Małgorzata Kapelusiak, prawnik. Podsumowując podkreślić należy, iż wiaty bez ścian nie wymagają zachowania jakichkolwiek odległości. Oznacza to, że taką wiatę można usytuować bezpośrednio . Bez pozwolenia i bez zgłoszenia możemy budować: wiaty o powierzchni zabudowy do m², sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej.

Niestety nadal nie we wszystkich przypadkach może się ona odbyć na podstawie zgłoszenia.

Wciąż w wielu sytuacjach potrzebne jest pozwolenie na budowę, a nawet inne decyzje. Wyjaśniamy główne wątpliwości związane z budową wiat. Wskazujemy, kiedy można postawić ją bez zgłoszenia , kiedy jest . Z kolei niektóre z projektów, które wymagały zgłoszenia będzie można budować nawet bez informowania urzędników. Zgłoszenia wymagać będzie budowa wiat (garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o pow. zabudowy do metrów kwadratowych), przy założeniu, że na działce nie . Dopiero po siedmiu dniach od dokonania takiego zgłoszenia możemy wchodzić na plac budowy. Co można robić bez pozwolenia na budowę, . Od stycznia wybudujemy budynek gospodarczy bez pozwolenia, a nawet bez zgłoszenia.

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, będzie można postawić na działce wiatę , garaż czy altanę bez pozwolenia na budowę.

Do rozpoczęcia budowy wystarczy jedynie zgłoszenie. Tymczasem sporo obiektów, włącznie z niektórymi wiatami , można zrealizować bez wizyty w urzędzie. Zgodnie z prawem budowlanym pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga budowa: „ wiat o powierzchni zabudowy do m sytuowanych na działce, na której znajduje się.

Budowa garażu oraz wiaty nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę. W pewnych wypadkach wiatę można nawet postawić bez żadnych formalności prawnych. Jedna z dziwnych, przynajmniej moim zdaniem, zmian w Prawie budowlanym, to dopuszczenie budowy wiat bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na pierwszy rzut oka ta zmiana wydaje się jakaś taka przyjazna, milusia, mięciutka, wychodząca . Pozwolenia na budowę nie wymaga także postawienie wiaty o powierzchni do m², ale na każdych 5m² działki można postawić tylko jedną taką wiatę jedynie na podstawie zgłoszenia. Wszystkie te inwestycje są zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę pod warunkiem, że ich . Prawa budowlanego, gdzie jest wymieniona obok obiektów o podobnej formie konstrukcyjno-architektonicznej jak wiata czy ogród zimowy.

Altana, wiata , drewutnia, budynek gospodarczy, ogród zimowy, oczko wodne – podlegają przepisom Prawa budowlanego. Jeśli dany obiekt wymaga zgłoszenia , nie lekceważmy tego obowiązku, żeby nie popełnić samowoli budowlanej (za jej legalizację trzeba zapłacić lub tys. zł, zależnie od obiektu). Nowe przepisy dopuszczają.

Zgłoszenie nie wymagają też rozmaite lekkie konstrukcje przenośne, pergole, drewniane wiaty czy altany bez zabudowanych ścian i fundamentów.