Wiata garażowa przepisy

Po nowelizacji budowa wiaty garażowej w niektórych sytuacjach nie wymaga żadnych formalności urzędowych. Z kolei co do garażu to wystarczy niekiedy tylko zgłoszenie. Nie powinny jej więc dotyczyć przepisy określające minimalne odległości budynków od granic działki, czyli przepisy rozporządzenia ministra . Prawa budowlanego na budowę wiaty garażowej o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej m² – a taka powierzchnia jest wystarczająca do komfortowego parkowania jednego samochodu – nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę – trzeba ją jedynie zgłosić . Wiata garażowa nie ma swojej konkretnej definicji w przepisach prawa budowlanego.

Najczęściej rozumiana jest jako pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów, które spotkać można w formie otwartej konstrukcji pozbawionej ścian zewnętrznych.

Istnieją także wiaty posiadające ściany, których . Przydaje się ona również w sytuacji gdy przybywa nam dodatkowe auto, a przy konstrukcji już istniejącego garażu nie przewidziano konieczności pomieszczenia w nim większej liczby samochodów. Jeśli inwestor zamierzałby postawić wiatę garażową (niezależnie od tego, czy miałaby ona mpowierzchni czy mniej) to – zgodnie z prawem – kwalifikuje się ją jako zadaszone miejsce postojowe. Obejmują ją zatem przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich . Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego, aby wznieść wiatę nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ani zgłaszać zamiaru takiej inwestycji (o ile powierzchnia wiaty nie przekracza m², a działka jest zabudowana).

Już za niecały tydzień klimatyzacja, wiaty do mkw. Nowe przepisy wydłużają listę robót budowlanych, które będzie można przeprowadzić tylko na zgłoszenie lub nawet bez załatwiania jakichkolwiek formalności – tłumaczy . Kupując gotową drewnianą wiatę garażową , warto dowiedzieć się jakie normy wytrzymałościowe na śnieg, posiada konstrukcja jej dachu.

Warto jeszcze raz zaznaczyć, że w przepisach prawnych nie istnieje definicja wiaty samochodowej, więc ile będzie miała ścian zależy tylko od naszego wyboru. Niektórzy urzędnicy interpretują bowiem przepisy prawa w ten sposób, że budowla jaką jest wiata garażowa spełnia funkcje użytkowe budynku i winna być usytuowana w granicach działki zgodnie z wymogami dla tego właśnie budynku. Warto tu jednak zwrócić uwagę, że przepisy Prawa budowlanego są . Wątpliwości może jedynie budzić tutaj sposób mierzenia tej odległości – czy powinniśmy ją mierzyć od stanowiska postojowego czy też od zadaszenia, chociaż . Musisz też pamiętać, że zwolnienie jakiejkolwiek inwestycji – w tym przypadku budowa wiat o powierzchni zabudowy do m², z konieczności uzyskania pozwolenia czy dokonania zgłoszenia, nie zwalnia z obowiązku spełnienia wymagań stawianych przez inne przepisy. Gdzie usytuować wiatę garażową ? W związku z tym, że wiata nie jest budynkiem – przepisy dotyczące jej usytuowania nie istnieją (co najwyżej określa to plan zagospodarowania przestrzennego).

W rzeczywistości jednak urzędy mogą różnie interpretować to zagadnienie. Dlatego z prawnego punktu . Przepisy jednak nie wyjaśniają, w jaki sposób liczyć tę powierzchnię, dlatego można spotkać różne stanowiska urzędów. O czym jeszcze należy pamiętać . Pytanie: Przy budowie wiat dochodzi często do sporów z urzędami na tle interpretacji przepisów. Wątpliwości dotyczą zarówno tego, co może być uznane za wiatę , jak i tego jakiego rodzaju jest ona obiektem. Budowa wiaty garażowej jest zdecydowanie mniej kosztowna niż wybudowanie garażu i daje wiele możliwości.

Można ją w każdej chwili powiększyć i . Kiedy postawienie wiaty garażowej wymaga zgłoszenia, kiedy pozwolenia na budowę, a kiedy dokumentacja nie jest wymagana? Poznaj najnowsze przepisy prawne dotyczące wiat samochodowych.

Jakie dokumenty są wymagane? Sprawdź przepisy na blogu!