Wiązar kratowy drewniany obliczenia

Przedmiotem opracowania są kratowe elementy konstrukcji dachu, dla Sali. Projekt wiązara kratowego drewnianego. Tadeusza Kościuszki , dz. W ramach projektu zawarto: rozwiązania podstawowych elementów konstrukcyjnych przekrycia dachu.

Przy pomocy programu przeprowadzane są. Moduł wiązary dachowe – drewniane przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania podstawowych schematów statycznych drewnianych więźb dachowych.

W ramach obliczeń statycznych program rozwiązuje typy . Wiązary dachowe – drewniane. Układ wiązarów usztywniono w płaszczyźnie kalenicy kratowym , deskowym stężeniem. Zestawienie drewnianych elementów konstrukcji dachu.

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia dachu równego 28o i rozstawie dźwigarów co 75cm. Przyjęto schematy statyczne wg załączonych obliczeń statycznych. Zakres robót obejmuje: przygotowanie oraz montaż drewnianych wiązarów kratowych.

Przyjęto przekrycie pomieszczeń w postaci kratownicy drewnianej z drewna klasy C2 ułożone w rozstawie co m. WIĄZAR KRATOWY NAD SALĄ KONFERENCYJNĄ.

ALTERNATYWNIE – przekrycie pomieszczeń jako systemowa kratownica drewniana – rozwiązanie dostarczone przez wykonawcę. Konstrukcję dachu dwuspadowego budynku jednorodzinnego zaprojektowano z wiązarów kratowych. Obliczeń wiązara dokonano przy użyciu programu komputerowego. VB – poziome kratownice drewniane w poziomie pasa górnego wiązara. Drewniane wiązary kratowe to rodzaj więźby dachowej, nazywane są również dźwigarami, bądź kratownicami.

Stężenia przeciwwyboczeniowe: – PG – podłużne pasa górnego wiązara. Dziś dysponujemy zaawansowanymi łącznikami ciesielskimi, programami projektującymi, rozwiniętą bazą metod numerycznych do obliczania drewnianych konstrukcji dachowych. Główną konstrukcję dachu nad budynkiem zaprojektowano w postaci drewnianych , trójkątnych wiązarów , kratowych dwuspadowych o maksymalnej rozpiętości w świetle podpór. Połączenia elementów (słupki, krzyżulce, pasy) wiązarów. Umożliwia analizę statyczna i wymiarowanie podstawowych typów wiązarów.

Kratownica ( wiązar , dźwigar kratowy ) stanowi podstawowy element przekrycia dachowego. Jest to konstrukcja składająca się z prętów łączonych ze sobą w węzłach za pomocą płytek kolczastych co stanowi sztywny układ. Pręty ograniczające wiązar z góry i dołu nazywają się pasami, pręty pionowe nazywamy słupkami, .